Skupina výrobkov Aquavet

Ako a kedy používať medikované krmivá s antibiotikami?


 • Medikované krmivá s antibiotikami sú určené k liečbe bakteriálnych onemocnení rýb.
 • Antibiotiká môžu byť použité v prípade bakteriálnych infekcií,
  ale NEDAJÚ sa použiť na liečbu viróz, mykóz a parazitóz.
 • Z tohto dôvodu pristúpte k liečbe antibiotikami len vtedy,
  keď veterinárny lekár diagnostikoval bakteriálnu infekciu.
 • Pokiaľ nepoznáte epizootologickú situáciu chovu vyvarujte
  sa profylaktickej liečby.
 • Začnite liečbu čo najskôr a čo najrýchlejšie – choré ryby sa často vyznačujú nechutenstvom.
 • V závislosti na typu antibiotík je potrebné počítať s určitou dobou, potrebnou na vylúčenie z tela liečených rýb. Doporučený čas, ktorý je treba počkať, kým sú ryby vylovené a použité ku konzumným účelom, sa nazýva ochranná doba.
 • Dodržujte bezpečnostné opatrenia doporučené pri podávaní antibiotík. Pokiaľ je to možné, používajte premixové medikované krmivo, ako napr. Aquavet.
 • Dodržujte predpísané dávkovanie pre doporučený počet dní
 • Riaďte sa pokynmi vášho veterinárneho lekára.
 • Použitie nižšej koncentrácie antibiotík alebo zníženie počtu
  dní môže baktériám dovoliť vytvorenie odolnosti na príslušné antibiotiká.
 • Striedajte lieky z dôvodu vyvarovania sa problémov s odolnosťou proti určitým liekom.
 • Neprestávajte v vykonávaním testov na citlivosť k antibiotikám.

  Pokiaľ sa baktérie v niektorom chove stanú rezistentné k určitým antibiotikám, tieto antibiotiká potom už nebude možné použiť proti bakteriálnym infekciám ani v budúcnosti.
pstruh

Medikované krmivo

 


 • Medikované krmivo je tvorené povlakom licenčného premixu
  s antibiotikami na peletách krmiva.
 • Výroba medikovaného krmiva je kontrolovaná vládnymi pravidlami a nariadeniami.
 • Pelety medikovaného krmiva sa vyrábajú na osobitnej výrobnej linke, čím sa vylučuje možnosť kontaminácie iných krmív antibiotikami.
 • Medikované krmivo je predávané v zvlášť’ označených vreciach.
 • Medikované krmivo má byť použité na predpis veterinárneho lekára.
 • Antibiotiká môžu spôsobiť u ľudí alergie a problémy spojené
  s odolnosťou k liekom! Aj keď antibiotiká majú kladný efekt na liečené ryby, môžu poškodiť zdravie pracovníkov chovu!
 • Preto je vhodné použitie komerčne vyrábaného medikovaného krmiva:
  - obmedzenie manipulácie pracovníkov chovu s antibiotikami
  - homogennejšie rozloženie antibiotík v krmive
  - nedochádza k nedostatočnému nadávkovaniu antibiotík, ako je tomu často v prípade ”po domácky” vyrobeného medikovaného krmiva.
 • Medikované krmivo by sa malo skladovať v suchu a chlade
 • Medikované krmivo by malo byť spotrebované skôr ako skončí doba použiteľnosti.
pstruh

Čo sú výrobky BIOMAR Aquavet?

Používajú sa pri ochoreniach spôsobených baktériami furunkulózy, yerziniózy, anemického syndrómu plôdika pstruha dúhového a iných bakterióz.

AQUAVET S/T

 

2 – 3 4,5 -6 mm pelety
1,5 % TRIBRISEN®VET 40%
( 0,60% Sulfadiazine/Trimethoprin)

Doporučené dávkovanie
0,50 % hmotnosti obsádky po dobu 5 dní

Ochranná doba prípravku
Teplota vody < 10 °C = 80 dní

AQUAVET FF

Teplota vody > 10 °C = 40 dní

1-1,3 – 1,5 pelety
0,20 % AQUAFLOR® 50%
(0,10% Florphenicol)

Doporučené dávkovanie
1 % hmotnosti obsádky po dobu 10 dní

Ochranná doba prípravku
500 denných stupňov (°d)


 • Pred začiatkom liečby: zvážte čas nutný na liečbu + ochrannú dobu s ohľadom
  na budúci predaj rýb!

 • Doporučené dávkovanie krmiva je závislé na veľkosti peliet.
 • Vždy podávajte rybám najskôr medikované krmivo a až potom bežné krmivo, z dôvodu
  zaistenia konzumácie všetkého medikovaného krmiva nemocnými rybami!

Aké sú výhody a nevýhody používania antibiotík?

VÝHODY


Chovateľ reaguje len vtedy, keď sa onemocnenie skutočne prejaví.

Nevyžaduje náklady, pokiaľ je riziko onemocnenie nízke a pokiaľ onemocnenie neprepukne.

Liečba antibiotikami je obyčajne vysoko účinná v likvidácii prepuknutého onemocnenia.

Prevencia vysokých úhynov.

Bez obmedzenia rastu a konverzie krmiva.

Ľahší predaj ikier a ryb ostatným chovom pokiaľ je chov prostý určitých onemocnenie (predovšetkým vírových – VHS, IHN, IPN).

Ako onemocnenie tak liečba môžu spôsobiť zníženú konzumní kvalitu ryb (deformácie spôsobené OTC, “diery” v svalovom tkanive spôsobené BKD apod.).

Konzument môže vyžadovať produkt bez rezíduí antibiotík.

NEVÝHODY


Pokiaľ chovateľ reaguje príliš pomaly, úhyn môže byť vysoký.

Apetít a rast bude nižší počas a po infekcii – ekonomické straty spôsobené pomalším rastom môžu byť pomerne vysoké.

Spoločnosť kritizuje použitie príliš vysokých dávok antibiotík kvôli vývoju rezistentných druhov a preto že konzument nechce mať v rybách žiadne ”znečistenie”.

Je nutné dodržiavať ochrannú dobu, takže ryby nemôžu byť dodané do spracovní bezprostredne po vykonanej liečbe.

Vakcinácia môže byť pracná a pokiaľ je riziko prepuknutia onemocnenia nízke, jedná sa o zbytočné náklady

Napriek vyvinutému úsiliu v prevencii onemocnenie existuje stále riziko prepuknutia onemocnenia (prevencia nie je nikdy ”100% istá ”).

Sanitácia a niekedy vakcinácia sú efektívnejšie pokiaľ je vykonaná vo všetkých susediacich chovoch.


Napíšte nám!

Odpovieme Vám do 24 hodín.

Kontakty

Telefón

+421 903 722 409
+421 905 351 284

Adresa


PaP, s.r.o., Jána Milca 42, 010 01 Žilina

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok, 7:00 - 13:00
Telefonické poradenstvo:
Pondelok - Nedeľa, 7:00 - 20:00

© Copyright 2024 PaP s.r.o.. Všetky práva vyhradené.