kaporJarné ošetrenie kaprov


Už v zimnom období, treba začať myslieť na jar. Oteplením vody
v mnohých lokalitách sa začnú vyskytovať zvýšené úhyny rýb.
Je to zapríčinené tým, že ryby vyčerpali zimné telesné rezervy, teplota vody zvýšila ich látkovú výmenu a u takto oslabených rýb často dochádza k vzplanutiu ochorení. Podľa nadmorskej výšky deje sa tak zväčša v mesiacoch apríl a máj. Ryby majú pomerne primitívny imunitný systém, ktorý začína „fungovať“ až pri teplote vody nad 14 °C. Preto je vyššie uvedené obdobie najkritickejším obdobím.
U kaprov sa na mnohých lokalitách začína vyskytovať vírusové ochorenie – jarná virémia kaprov, prejavujúce sa zväčšením dutiny telovej v dôsledku nahromadenej tekutiny, zježením šupín, vypúlením oči a pod.(obr. 1). Jarná virémia kaprov je špecifické ochorenie kaprov a prenáša sa prenosom vírusom nakazených rýb, prípadne ním kontaminovaných predmetov a vody. K tomuto ochoreniu sa často pridružuje, ale aj samostatne vyskytuje erytrodermatitída kaprov
(obr. 2 a 3 - u iných druhov rýb označovaná ako škvrnitosť) spôsobená baktériami z rodov Aeromonas a Pseudomonas.

kapor

Toto ochorenie sa prejavuje výskytom vredových rán na rôznych častiach tela rýb. Na rozdiel od jarnej virémie kaprov sú baktérie uvedených druhov všade prítomné na rozkladajúcich sa organických látkach a preto patria do skupiny podmienečne patogénnych baktérii, to znamená, že nájdu uplatnenie na oslabenom organizme rýb, či už iným ochorením, parazitmi, nedostatočnou výživou, zlým prezimovaním a pdb..

Ako vieme, vírusy nie je možné v organizme likvidovať chemickými látkami, pretože nemajú vlastnú látkovú výmenu. Naopak, baktérie je možné priamo likvidovať, tým, že určitá chemická látka vstúpi do niektorého životného procesu a zastaví rozmnožovanie, alebo zlikviduje priamo baktérie. Na tomto princípe sú postavené antibiotiká.

kapor

Pre rybárske účely bol v osemdesiatych rokoch vyvinutý prípravok RUPIN, ktorý obsahoval antibiotikum chloramfenikol. Chloramfenikol však bol v neskoršom období zakázaný používať
u potravinových zvierat, teda zvierat pre ľudský konzum. Preto bol vyvinutý prípravok a aj na Slovensku zaregistrovaný RUPIN SPECIÁL, ktorý obsahuje antibiotikum oxytetracyklín. Okrem toho obsahuje vitamín A, ktorý ochraňuje sliznice a kožu, vitamín D, pozitívne pôsobiaci na imunitný systém, ako aj látky na ochutenie pre lepší príjem. Všetky tieto látky sú naviazané na kŕmny základ vo forme granúl.

rupin-special

RUPIN SPECIÁL

Použitie prípravku RUPIN SPECIÁL je vhodné všade tam, kde sa v predošlých rokoch vyskytlo niektoré z uvedených ochorení. Aj keď v prípade jarnej virémie kaprov priamo neničí pôvodcu, zabraňuje však sekundárnej infekcii, posilňuje prirodzené bariéry – kožu
a sliznice, taktiež posilňuje imunitný systém a prispieva k zlepšeniu kondície rýb.

Preto je ho dobré podať v kritickom období, ešte pred vypuknutím klinických prípadov ochorenia. Podáva sa 15 g na kg živej hmoty obsádky v čase aplikácie na jedno kŕmenie dva dni za sebou. Opakuje sa max. 4-krát s intervalom 3 dní. Aj keď odporúčaná teplota je 20 °C, kapry začínajú prijímať potravu už pri 12 °C, čo je možné využiť najmä v jarných mesiacoch, ale tiež na jeseň pred zazimovaním. V období podávania prípravku sa neprerušuje kŕmenie rýb bežnými krmivami iba sa ich dávka zníži. Liečivo sa podáva na používaných kŕmnych miestach, tak aby sa dalo skontrolovať spotrebovanie liečiva. Skonzumované rybami by malo byť do 6 dní po podaní.

Pretože ide o liečivo (medikovanú kŕmnu zmes - MKZ) s obsahom antibiotika, ktoré podľa zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a nasledovných predpisov môže predpisovať iba veterinárny lekár, nie je možné ho voľne predávať. Použitie MKZ musí byť zapísané v ambulantnej knihe, hlavne z dôvodu dátumu skončenia podávania, odkedy sa počíta ochranná doba t.j. doba počas ktorej je zakázané konzumovať ošetrené ryby. Táto doba u RUPIN SPECIÁL je 378 denných stupňov (pri teplote vody 12°C= 378:12=31,5 dní, pri teplote 20 °C = 378:20=18,9 dní).

PAP, s.r.o., zabezpečuje dodávku medikovanej kŕmnej zmesi RUPIN SPECIÁL na Slovensko.

Kniha

Juraj Příhoda:
CHOV LOSOSOVITÝCH RÝB

Najčastejšie chovaným druhom lososovitých rýb je pstruh dúhový, preto väčšina technológií chovu, najmä intenzívnych spôsobov je zameraná na tento druh. Okrem pstruha dúhového, sú z lososovitých rýb chované v uzavretom produkčnom cykle: pstruh potočný, sivoň potočný, hlavátka podunajská a lipeň tymianový. Detaily chovu lososovitých sa dozviete jednotlivých kapitolách knihy.

Z obsahu:

  • Biológia chovaných lososovitých rýb a lipňa
  • Voda pre rybiu farmu
  • Rozmnožovanie
  • Technológia chovu trhových lososovitých rýb
  • Výživa a kŕmenie rýb
  • Plánovanie produkcie v chove lososovitých rýb
  • Plánovanie potreby krmiva
  • Choroby rýb a ich liečenie
  • Základy prevencie chorôb
kniha-chov-lososovitych-ryb

Napíšte nám!

Odpovieme Vám do 24 hodín.

Kontakty

Telefón

+421 903 722 409
+421 905 351 284

Adresa

PaP, s.r.o., Jána Milca 42, 010 01 Žilina

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok, 7:00 - 13:00
Telefonické poradenstvo:
Pondelok - Nedeľa, 7:00 - 20:00

© Copyright 2024 PaP s.r.o.. Všetky práva vyhradené.