Produkty

 

 Rybolovný agregát typ BMA - elektrocentrála 

 

 

Elektrocentrála s výkonom  2 kW poháňaná štvortaktným motorom HONDA.Výstup elektrocentrály má dve zásuvky na  230 V. Na elektrolov je elektrocentrála vybavená snímateľnou skrinkou BMA. Princíp riadenia umožňuje použitie prístroja v značne rozdielnych podmienkách vodivosti lovného prostredia (100 - 1500 miS).Agregát je vhodný pre malé a stredné toky s hĺbkou do 1,5 m. 

 

Cena celého komplexu vrátene podvozku ...

 

 2 700 €  bez DPH

 

 


 

 

 Rybolovný agregát typ SEN - batériový 

 

 

Agregát je najnovší model s novou koncepciou pre odlov na malých tokoch do hĺbky 1 m. Nové riešenie elektrickej časti zvyšuje lovný účinok aj v rozdielnych podmienkách lovného prostredia 60-1000 miS. Doba lovenia je 4-8 hodín, podľa vodivosti prostredia. Rozsah výstupného napätia 200/300/450 V, frekvencia do 95Hz.Prístroj je umiestnený na chrbte a jeho hmotnosť je 6,5 kg.

 

Cena celého komplexu vrátane poloautomatickej nabíjačky...

 

 1 690 €  bez DPH

 

 


 

 

 Rybolovný agregát typ LENA - batériový 

 

 

Agregát je ľahký, prenosný a ľahko ovladatelný prístroj pre odlov na malých tokoch do hĺbky 1 m s vodivosťou 100 - 500 miS. Napájaný je bezúdržbovým akumulátorom, umiestneným vo vnútri, ktorý sa dá meniť počas lovu. Priemerná doba použitia je 4-8 hodín, podľa vodivosti lovného prostredia. Hmotnosť agregátu je 5 kg.

 

Cena celého komlexu vrátane poloautomatickej nabíjačky ...

 

 1 390 €  bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

Služby

 

MVDr. Juraj Příhoda, CSc. je špecialistom pre chov a choroby rýb, ktorý vám vie odpovedať na všetky vaše zdravotné problémy s chovanými rybami, vrátane navrhnutia liečby a eradikácie ochorenia.

 

 

 Upozornenie.

 

V súčasnosti sa v chovoch lososvitých rýb vyskytlo nebezpečné vírusové ochorenie lososovitých rýb - vírusová hemoragické septikémia, preto sa pri nákupe násad informujte o nákazovej situácii.

 

 

 

 

 

MVDr. Juraj Příhoda, CSc. je súdnym znalcom v odbore vodné hospodárstvo, odvetvie rybárstvo a rybnikárstvo, preto vám môže vypracovať znalecký posudok:

 

  • pri škodách spôsobených na rybách abiotickými a biotickými činiteľmi
  • pre optimalizáciu chovu
  • pri súdnych sporoch v chove rýb