MVDr. Juraj Příhoda CSc.

Veterinár so zameraním na ryby

kapor

O nás

Viac ako 30 rokov sa venujeme poradenskou činnosťou chovu rýb, predaju krmív, rybnikárskych potrieb (siete, kade, debny, elektrolovné agregáty, prístroje na meranie kvality vody atď.), veterinárnej starostlivosti, predajom liečiv a medikovaných kŕmnych zmesí, súdnoznaleckým posudkom strát na rybách, sprostredkovaním predaja a nákupu ikier, plôdikov, násad a tržných rýb.

Poradenstvo

Viac ako 50-ročná prax v rybnikárstve ako v studenovodnom, tak aj teplovodnom, nám umožňuje poradiť vám:


  • Pri výstavbe nových alebo rekonštrukcii starších rybochovných zariadení vypracovaním investičného zámeru
  • Navrhnúť optimálnu technológiu chovu
  • Pomôcť pri získavaní prípadných dotácii na chov rýb
  • Zaučiť a vykonať výter rýb, navrhnúť spôsob uinkubácie ikier
  • Poradiť vám počas celého produkčného cyklu
  • Oboznámiť vás z najnovšími trendmi chovu rýb v zahraničí
pstruh

Služby

Špecializujeme sa na chov a choroby rýb, vieme odpovedať na všetky otázky spojené so zdravotnými problémami chovaných rýb, vrátane navrhnutia liečby a eradikácie ochorenia.

Súdnoznalectvo v odbore vodné hospodárstvo, odvetvie rybárstvo a rybnikárstvo, preto vám môžeme vypracovať znalecký posudok. 

  • pri škodách spôsobených na rybách abiotickými a biotickými činiteľmi
  • pre optimalizáciu chovu
  • pri súdnych sporoch v chove rýb
prihoda-foto

Napíšte nám!

Odpovieme Vám do 24 hodín.

Kontakty

Telefón

+421 903 722 409
+421 905 351 284

Adresa


PaP, s.r.o., Jána Milca 42, 010 01 Žilina

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok, 7:00 - 13:00
Telefonické poradenstvo:
Pondelok - Nedeľa, 7:00 - 20:00

© Copyright 2024 PaP s.r.o.. Všetky práva vyhradené.